اولین حوزه از حوزه های ده گانه ی دانش مدیریت پروژه، “مدیریت یکپارچگی”(Integration Management) می باشد . در واقع تمام پروژه ها برای رسیدن به موفقیت در پایان کار نیازمند این هستند که تمام فعالیت ها همسو و هماهنگ انجام شود . مدیر پروژه باید بتواند ارتباط بین فعالیت ها را شناسایی کند وتعامل مناسبی بین آنها ایجاد کند . ...

فرقی ندارد شما در چه تیمی فعالیت دارید یا اعضا تیم شما چه ویژگی دارند،تیم شما چند نفره است و یا…شما با اجرای چند گام می توانید با تیم خود مثل بزرگترین ارکستر دنیا پیچیده ترین سمفونی ها را به زیبایی بنوازید این تعبیر تیم‌های کاری هماهنگ به یک ارکستر، سال‌هاست که در میان متخصصین به ‌کار برده می‌شود که ...