تاریخچه اتوماسیون صنعتی تاریخچه اتوماسیون صنعتی برمیگردد به زمانی که از سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک برای کارهای صنعتی و کارخانه ها استفاده می شد. درواقع برای دو هدف اصلی که عبارتند از کاهش هزینه و تولید انبوه محصولات، اتوماسیون صنعتی شکل گرفت. اگر بخواهیم در مراجع، تاریخی برای شروع اتوماسیون صنعتی در نظر بگیریم، سال ۱۹۱۳ را بهترین زمان ...